Kurs pierwszej pomocy – wariant podstawowy

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – wariant podstawowy, realizowany jest zgodnie z  najnowszymi Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.

W skład kursu wchodzą: wykład oraz ćwiczenia praktyczne na fantomach.

Szkolenie obejmuje:

 • Resuscytację Krążeniowo-Oddechową u osób dorosłych.
 • Zastosowanie Pozycji Bocznej Bezpiecznej.

Wykład obejmuje:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Zawiadomienie o zdarzeniu: łańcuch przeżycia
 • Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
 • Postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej oddychającej.

Ćwiczenia obejmują:

 • Ocenę bezpieczeństwa
 • Ocenę stanu poszkodowanego
 • Metody udrażniania dróg oddechowych
 • Ocenę oddechu
 • Poprawne wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie o zdobytych umiejętnościach.

Czas trwania kursu: 4 godz, w tym:

 • 1h – wykład
 • 3h – ćwiczenia

Cena  Kursu : zadzwoń