Kurs pierwszej pomocy – wariant podstawowy plus

Kurs pierwszej pomocy – wariant podstawowy plus, realizowany jest zgodnie z najnowszymi Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.

W skład kursu wchodzi: wykład oraz ćwiczenia praktyczne na fantomach.

Szkolenie obejmuje:

 • Resuscytację Krążeniowo- Oddechową u osób dorosłych + Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED).
 • Zastosowanie Pozycji Bocznej Bezpiecznej.
 • Postępowanie w przypadku niektórych stanów zagrożenia życia.

Wykład obejmuje:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Zawiadomienie o zdarzeniu: łańcuch ratunkowy
 • Prowadzenie Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej wraz z użyciem AED.
 • Zastosowanie pozycji Bocznej Bezpiecznej.
 • Patomechanizm niektórych stanów zagrożenia życia:
 • Wstrząs hipowolemiczny
 • Oparzenia
 • Duszność
 • Porażenia Prądem
 • Zadławienia
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Napad Padaczkowy .

Ćwiczenia obejmują:

 • Ocena Bezpieczeństwa.
 • Metody Udrażniania Dróg Oddechowych.
 • Prowadzenie Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej.
 • Zastosowanie Pozycji Bocznej Bezpiecznej.
 • Zastosowanie Pozycji Przeciwwstrząsowej.
 • Wykonywanie Opatrunków.
 • Postępowanie w przypadku:
  • Oparzeń,
  • Porażenia Prądem,
  • Zadławień,
  • Zawału mięśnia sercowego,
  • Duszności,
  • Napadu Padaczki.

Czas trwania Kursu: 8 h, w tym:

 • Wykład teoretyczny: 2 h
 • Ćwiczenia praktyczne: 6h

Cena kursu : zadzwoń