DRUGIE URODZINY FUNDACJI TPR

Fundacja w dniu dzisiejszym czyli 07.03.2015 obchodzi swoje drugie urodziny.

Z okazji drugiej rocznicy pragniemy podziękować wszystkim naszym wolontariuszom oraz współpracownikom i partnerom. Dzięki tym wszystkim życzliwym osobom możliwe było zrealizowanie tego co mieliśmy w planach, a nawet jeszcze więcej. W ciągu ostatniego roku przeprowadzaliśmy nie tylko działania na rzecz społeczeństwa, ale również znacznie poszerzyliśmy zakres naszych planów na przyszłość. Odbyło się wiele kursów, gdzie nasi wolontariusze lub współpracownicy mogli przekazać swoją wiedzę i doświadczenie przyszłym ratownikom. Udało nam się również rozpocząć prace nad Systemem Informacji Wczesnego Ostrzegania według projektu SIWO24.PL, a także uruchomić portal z poradnikami oraz rozwinąć naszą działalność społeczną poprzez współpracę z innymi Fundacjami. W przyszłym roku naszego istnienia plany są jeszcze bardziej ambitne, ponieważ chcemy uruchomić pierwszą wersję SIWO wraz z aplikacjami mobilnymi dla obywateli, a także rozpocząć prace nad uruchomieniem „Centrum Koordynacji Zagrożeń i Zdarzeń” oraz „Centrum Zrzeszenia Organizacji Pozarządowych działających na rzecz ratownictwa” według nowo powstających projektów.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM NASZYM PRACOWNIKOM, WOLONTARIUSZOM I PARTNEROM – WSZYSTKIEGO DOBREGO!