Motorowodniactwo

Osoby chcące pływać łodzią motorową, skuterem wodnym albo jachtem na silniku muszą posiadać przynajmniej patent sternika motorowodnego.

Uprawnienia takie można zdobyć podczas naszych szkoleń (kursy motorowodne) organizowanych we Wrocławiu w Fundacji TPR.

Prowadzimy szkolenia motorowodne umożliwiające uzyskanie patentu!

 

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem po wodach śródlądowych,
  • prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zgodnie z przepisami korzystają z przyznanych uprawnień pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej uprawnienia.

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

  • ukończenie 14 roku życia,
  • zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego.

 

Opłaty egzaminacyjne (wg Rozporządzenia Ministra Sportu) zawierają opłatę za wydanie patentu.

Dla uczniów i studentów do 26-go roku życia ustawowa 50% zniżka.

 


Sekcja Motorowodna w Fundacji TPR – Kontakt:

Paweł Borowski
Kierownik Sekcji Motorowodnej Fundacji TPR

kom. 730 997 800
e-mail: biuro@fundacjatpr.pl

 

Zobacz więcej: Kursy i Szkolenia