Zarząd Fundacji TPR

Działalnością Fundacji Tobie Polsko Ratownicy kieruje Zarząd Fundacji TPR powołany przez Fundatora Fundacji na czas nieokreślony.

Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji oraz powoływanie kierowników poszczególnych Sekcji Fundacji. Zarząd spotyka się na comiesięcznych posiedzeniach.

W skład Zarządu Fundacji TPR (Tobie Polsko Ratownicy) wchodzą:


Piotr Łuczyński - Prezes Zarządu Fundacji Tobie Polsko Ratownicy TPR

Piotr Łuczyński

Prezes Fundacji

Leonard Łuczyński

Wiceprezes ds. organizacyjnych


Siedziba i adres Zarządu Fundacji Tobie Polsko Ratownicy:

Fundacja Tobie Polsko Ratownicy
ul. Legnicka 65,
54-206 Wrocław, Polska

tel.: (+48) 730 997 999
tel.: (+48) 730 997 909
fax: +48 71 359 75 01
e-mail: biuro@fundacjatpr.pl

KRS: 0000453893
NIP: 894-304-50-90
REGON: 022094544